Da li znate koje vještine imaju profesionalni prevoditelji? Da li je jednostavno poznavanje jezika dovoljno za pouzdan i efikasan prijevod?

U sljedećem članku Vam donosimo znanja i sposobnosti koje biste trebali imati ukoliko se želite profesionalno baviti prevođenjem.

Vještine prevođenja i poznavanje jezika

Naravno, za kvalitetan prijevod, neophodno je izuzetno dobro poznavanje jezika sa i na koje se prevodi, te poznavanje lingvističkih osobina i pravila jezika, kako bi bio omogućen prenos suštine i smisla teksta.

To je ono na šta se najviše obraća pažnja na studijima lingvistike i jezika. Međutim, prevođenje samo po sebi nije dovoljno, i potrebne su još neke sposobnosti i vještine za kvalitetan prijevod.

Vještina pisanja

Ozbiljni prevoditelji moraju se postaviti i kao pisci, pored znanja jezika moraju posjedovati i snažan osjećaj za pisanje i sintaksu. Većina ljudi prirodno se zna bolje izraziti na maternjem jeziku nego na stranom, i potrebno je iskustvo i znanje da se prenese bit teksta na drugi jezik, a da opet bude koncizno i vjerodostojno.
Mnogi kursevi ili univerzitetski programi nemaju uveden program ili predmet koji bi se konkretno bazirao na pisanje, što naravno predstavlja određeni propust.

Poznavanje materije i stručne terminologije

Treba biti svjestan da svrha prevođenja nije samo traženje odgovarajućih riječi na drugom jeziku, već kako najbolje prenijeti željeno značenje. Samim tim potrebno je dublje poznavanje termina i materije koja se prevodi.

Razmislite kome je tekst namijenjen i ne upotrebljavajte fraze koje imaju svoje značenje samo u specifičnim područjima ili jezicima. Nije loše da se samostalni prevoditelji odluče na kojim poljima i u kojim industrijama bi željeli se specijalizirati u prevođenju.

Prevođenje kao multidisciplinarna vještina

Kombinacija ove tri vještine je neophodna za uspješan i vjerodostojan prijevod, bilo da se amaterski ili profesionalno bavite prevođenjem.
Vještina ovog posla se konstantno se poboljšava istraživanjem, čitanjem i daljim učenjem, obzirom da je jezik jedna dinamična kategorija.

Sudski tumači Sarajevo pružaju najkvalitetniju uslugu prijevoda na čak 27 jezika te naš cilj je osigurati klijentima što bolju uslugu i pouzdanost.
Visoku kvalitetu naših prijevoda osiguravamo tako što se svaki prijevod na kraju kontroliše po svim kriterijima važnim za besprijekoran rezultat.

Na svijetu se govori od 5.000 do 7.000 jezika. Nema usaglašenog mišljenja stručnjaka o tačnom broju jezika, jer danas još nema egzaktne definicije što razlikuje dva jezika. Naime ponekad su dijalekti jednog jezika sličniji nekom drugom jeziku (npr. neki njemački dijalekti i nizozemski jezik), nego dijalektima svog nativnog jezika. Imate želju da brzo naučite neki od stranih jezika? U nastavku Vam donosimo nekoliko savjeta koji će Vam olakšati učenje! Svako može brzo savladati strane jezike, samo je bitno odabrati ispravne tehnike učenja.

1. Učite fraze, a ne riječi!

Fraze je lakše naučiti, a i poprilično ćete se nasmijati ako se posvetite frazemima (izrazima prenesenog značenja). Npr. francuski frazem: manger son chapeau u doslovnom prijevodu znači: pojesti svoj šešir. Ono što francuzi zapravo time žele reći je: priznavanje vlastite pogreške nakon što nam neko drugi dokaže da smo u krivu. Sada kada znaš ovaj frazem, znaš već i 3 francuske riječi: manger = pojesti, son = svoj, chapeau = šešir i jednu cijelu rečenicu. Vidiš da je jednostavno?

2. Nemojte napamet učiti gramatička pravila!

Naravno, pravila je dobro znati, ali zapamti svoj krajnji cilj – naučiti jezik, a ne pravila. Učenjem stranog jezika na ovaj način samo ćete se usporiti i zbuniti, jer umjesto da kažete rečenicu, razmišljati ćete o pravilima.

3. Koristite mape uma!

Mape uma su fantastičan način za brzo učenje jezika. Sve što naučite kroz mape uma ćete sigurno pamtiti daleko duže nego ono što učite bubanjem napamet. Osim toga, učenje putem mapa uma je nevjerovatno zanimljivo i budi u Vama kreativnost. Mape uma je važno da crtate sami. Svako od nas ima svoju asocijaciju za određeni pojam, tako da će naš mozak najbrže zapamtiti upravo našu asocijaciju.

4. Slušanjem učite pravilan izgovor

Putem video klipova na YouTubeu i sličnim kanalima, slušajte kako izvorni govornici izgovaraju riječi iz jezika koji namjeravate naučiti i ponavljajte na glas. Ako putujete gradskim prijevozom ili se vozite radi rekreacije na biciklu, slušajte muziku ili drugu vrstu audio zapisa na stranom jeziku kojem ste se posvetili, kako bi što više bili u dodiru s njim. Osim toga, već postoje aplikacije putem kojih možete slušati rečenice na pojedinom jeziku, a zatim ponavljati iste, uz to da vam se pogrešni izgovori zabilježe, kako bi ih mogli ispraviti. Gledajte filmove s titlovima, a zatim bez njih. Ako ste već upoznati s izgovorom, a donekle i s vokabularom određenog jezika, svoje znanje proširite tako što ćete frazeološke i teško prevodive izraze čuti, a zatim i pročitati na maternjem jeziku. Ovisno o stepenu napretka, dobro je ugasiti prijevod, te pokušati razumjeti radnju na stranom jeziku. Ovako ćete isprva shvatati tek kontekst, a s vremenom i pojedinosti.

5. Pronađite osobu za razgovor

To danas barem nije komplikovano. Možete početi s društvenim mrežama, ili s mrežom svojih kontakata. Učite li naprimjer portugalski, povežite se s ljudima iz Portugala ili Brazila, koji dijele muzički ukus, ili imaju neke druge slične interese. S druge strane, možda među svojim prijateljima imate nekoga ko poznaje Portugalca koji je došao na studentsku razmjenu, ili osobu koja je neko vrijeme provela u zemljama gdje se portugalski govori. Komunikacija s osobom koja tečno govori određeni jezik, a koja ujedno može i ispraviti vaše pogreške, bit će veliki iskorak. Isprva susreti mogu biti malo neugodni i zbog činjenice da jezik tek „natucate“, no zapamtite da je manjak samopouzdanja jedan od najvećih neprijatelja pri učenju stranih jezika.

Uticaj tehnologije u današnjem svijetu je neminovan i jednostavno ne bismo mogli zamisliti život bez interneta i tehnoloških dostignuća. U mnogočemu nam internet olakšava život i svakodnevne potrebe, a jedan od njih je i online prevod. Bilo da nam je potreban online riječnik ili prevod nekoliko rečenica, imamo bezbroj alata koji nam stoje na raspolaganju.

Kako rade online prevoditelji?

Online prevoditelji koriste statističke tehnike prevođenja, koje se temelje na obradi sadržaja, koji je već bio preveden od strane pravog prevoditelja. Iz tog razloga oni nisu u stanju razumjeti i razabrati značenja riječi, tonove kojima su zapisani a ni sve specifičnosti okoline u kojoj su nastale.

Neke od najpoznatijih platformi za prevođenje su Google Translate i Bing. Postoje još mnoge web stranice koje nude mogućnost prevođenja, online riječnici i slično, mada Google Translate je trenutno u vodećoj poziciji. Google Translate ili Bing Translator vjerojatno mogu poslužiti za okvirno razumijevanje kraćih tekstova koje sadrže tek nekoliko rečenica.

Mit o „besplatnom“ prevođenju

Prevodi na internetu su nastali na temelju statističko-matematičkih varijabli, a ne o originalnim prevodima kojima su autori ljudi. Osim smisla i kvalitete prevedenog sadržaja, automatski online prevoditelji imaju još jedno značajno ograničenje: broj znakova koji možete unijeti za prevod je ograničen na 5000, što nije dovoljno za dvije stranice gusto tipkanog teksta. Sve iznad toga potrebno je platiti!

Profesionalni ili “pravi” prijevodi

Tehnologija neće nikad u potpunosti nadomjestiti čovjeka, budući da je mašine teško naučiti specifičnostima kultura različitih područja. Jezik je živ organizam, a svaki govornik određenog jezika u mogućnosti je oblikovati novu riječ ili već postojećoj dodavati nova značenja. To je posebno evidentno u razvoju društvenih mreža, koje su uvele i promijenile značenje izraza. Iz ovoga možemo zaključiti da je jedini pouzdan „alat“ za prevođenje – čovjek.

Možemo zaključiti da postoji jedan pravi ispravan način: zatražiti pomoć i uslugu od prevoditeljsku agencije ili sudskih tumača. Iako ni profesionalni prijevodi napravljeni od strane ljudskih prevoditelja ponekad nisu bez mana odnosno pogrešaka, njihova kvaliteta i pouzdanost je neusporediva u odnosu na bilo kakav online prevoditeljski alat.