Uticaj tehnologije u današnjem svijetu je neminovan i jednostavno ne bismo mogli zamisliti život bez interneta i tehnoloških dostignuća. U mnogočemu nam internet olakšava život i svakodnevne potrebe, a jedan od njih je i online prevod. Bilo da nam je potreban online riječnik ili prevod nekoliko rečenica, imamo bezbroj alata koji nam stoje na raspolaganju.

Kako rade online prevoditelji?

Online prevoditelji koriste statističke tehnike prevođenja, koje se temelje na obradi sadržaja, koji je već bio preveden od strane pravog prevoditelja. Iz tog razloga oni nisu u stanju razumjeti i razabrati značenja riječi, tonove kojima su zapisani a ni sve specifičnosti okoline u kojoj su nastale.

Neke od najpoznatijih platformi za prevođenje su Google Translate i Bing. Postoje još mnoge web stranice koje nude mogućnost prevođenja, online riječnici i slično, mada Google Translate je trenutno u vodećoj poziciji. Google Translate ili Bing Translator vjerojatno mogu poslužiti za okvirno razumijevanje kraćih tekstova koje sadrže tek nekoliko rečenica.

Mit o „besplatnom“ prevođenju

Prevodi na internetu su nastali na temelju statističko-matematičkih varijabli, a ne o originalnim prevodima kojima su autori ljudi. Osim smisla i kvalitete prevedenog sadržaja, automatski online prevoditelji imaju još jedno značajno ograničenje: broj znakova koji možete unijeti za prevod je ograničen na 5000, što nije dovoljno za dvije stranice gusto tipkanog teksta. Sve iznad toga potrebno je platiti!

Profesionalni ili “pravi” prijevodi

Tehnologija neće nikad u potpunosti nadomjestiti čovjeka, budući da je mašine teško naučiti specifičnostima kultura različitih područja. Jezik je živ organizam, a svaki govornik određenog jezika u mogućnosti je oblikovati novu riječ ili već postojećoj dodavati nova značenja. To je posebno evidentno u razvoju društvenih mreža, koje su uvele i promijenile značenje izraza. Iz ovoga možemo zaključiti da je jedini pouzdan „alat“ za prevođenje – čovjek.

Možemo zaključiti da postoji jedan pravi ispravan način: zatražiti pomoć i uslugu od prevoditeljsku agencije ili sudskih tumača. Iako ni profesionalni prijevodi napravljeni od strane ljudskih prevoditelja ponekad nisu bez mana odnosno pogrešaka, njihova kvaliteta i pouzdanost je neusporediva u odnosu na bilo kakav online prevoditeljski alat.