+387 33 204-450
+387 62 656-238

Prijevod medicinske dokumentacije

Precizno, stručno i povjerljivo prevođenje medicinske dokumentacije.

Prijevod medicinske dokumentacije je potreban u raznim situacijama kao sto su liječenje u stranoj državi, prijevod nalaza, prijevod medicinskih uputstava i specifikacija.

U medicinskoj terminologiji postoji veliki broj stručnih izraza. Pored toga, ovaj prijevod zahtjeva naročitu preciznost budući da se uglavnom radi o osjetljivim temama. Zbog toga je kod prijevoda medicinske dokumentacije potrebna i ovjera sudskog tumača.

Medicinska dokumentacija često traži prevođenje sljedećih vrsta dokumenata:

  • ljekarski nalazi
  • otpusna pisma
  • medicinski karton

Naši standardni prijevodi prolaze kroz minimalno dvostruki postupak – prijevod, lektorisanje i uređivanje – kako bi se postigao visok stepen tačnosti i vjerodostojnosti što je veoma bitno za profesionalno prevođenje medicinske dokumentacije.

Cijena za prijevod medicinske dokumentacije

Cijenu prijevoda sudskog tumača zavisi od količine dokumentacije, zahtjevnosti, hitnosti i tome slično.

Preporučujemo da nas kontaktirate i zatražite ponudu bez ikakvih obaveza, a mi ćemo vam u najkraćem roku poslati sve detalje za vaš prijevod.

Koja je procedura prevođenja?

Prvi korak je da nam pošaljete dokumentaciju koju treba prevesti, a to možete učiniti na više načina:

  • ličnom dostavom dokumentacije u našu agenciju na adresi Musala 7, Sarajevo
  • putem pošte
  • Viberom/Whatsup (slikati dokument i poslati na naš Viber/Whatsup broj +387 62 656 238)
  • na info@sudskitumaci.ba email adresu
  • putem naše Facebook stranice

U drugom koraku vršimo prevođenje koje vrše stručni stručnjaci za jezik koji vam je neophodan.

Treći korak je provjera kvalitete i tome pridajemo posebnu pažnju.

Uz konsultacije s klijentima izrađujemo svoje terminološke rječnike stručnih izraza korištenih kod pojedinog klijenta ili u određenoj industriji. Na taj način ubrzavamo postupak prevođenja te postižemo ujednačeno i prikladno korištenje terminologije. U svakom slučaju, usklađujemo se s lingvističkim zahtjevima klijenta.

I posljednji, četvrti korak, jeste uručenje prevedene dokumentacije. To se može obaviti ličnim preuzimanjem, standardnom poštom ili brzom poštom. U slučaju da vam je potreban skenirani dokument, možemo vam poslati putem emaila, Vibera ili faksom.

Pošaljite poruku i kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku kako bismo dogovorili detalje za vaš prevod.

Klijenti o nama

“Saradnja sa Barbados timom nam je zadovoljstvo jer sve poslove završe u dogovorenom roku i na dogovoreni način, zahvaljujući stručnom i mnogobrojnom kadru.”

PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo

“Barbados tim nam je dokazao da je moguće ne samo parirati već i nadjačati konkurenciju uz timski rad koji pruža efikasne i profesionalne usluge koji su bili preduslov za saradnju.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Dugogodišnja saradnja sa Barbados timom je najbolja ocjena za njihov rad.”

MEDIT d.o.o. Sarajevo

“Saradnja sa Barbados timom nam je zadovoljstvo jer sve poslove završe u dogovorenom roku i na dogovoreni način, zahvaljujući stručnom i mnogobrojnom kadru.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Saradnja koju nude je više od korektne samim pristupom i solidarnošću u situacijama urgencije koja je u svakom poslu nezaobilazna ali uz pomoć Barbados tima rješiva.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Svi jezici na jednom mjestu je ono što nama treba, saradnja sa firmom koja će moći da realizira sve naše zahtjeve bez kompleksnih radnji, po principu PREDATO-USPJEŠNO ZAVRŠENO”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo