Šta je pismeno prevođenje?

Pismeno prevođenje, kao što termin sugerira, odnosi se na proces transpozicije jednog jezika u drugi u pisanoj formi. Ova vrsta prijevoda služi za niz svrha. Primjerice, koristi se za prijevod knjiga, novinskih članaka, internetskih sadržaja, stručnih radova, uputstava iz različitih područja i ostalih materijala koji zahtijevaju jasnoću i preciznost.

Značaj pismenog prevođenja

Prevođenje u pisanoj formi od neizmjerne je važnosti danas kada svijet funkcionira globalno. Pruža platformu za dijalog između različitih kultura koji bi inače bio limitiran barjerama jezika. Kroz proces prijevoda, ideje lutaju preko granica i obogaćuju naše kolektivno iskustvo.

Tehnički aspekti pismenog prevođenja

Mada može izgledati da su dovoljna samo jezička znanja dva ili više jezika za izvršavanje ovog zadatka, praksa pokazuje da nije baš tako. Pismeno prevođenje podrazumijeva više od pukih lingvističkih vještina.

Priprema za pismeno prevođenje

Prvi korak ka uspješnom pismenom prijevodu jeste dubinski uvid u originalni dokument. Prevodilac treba da razumije kontekst, smisao i ton originala da bi mogao pravilno da ga interpretira.

Proces prijevoda

Kada prevodilac potpuno shvati dokument koji se prevodi, počinju tehniče faze procesa prijevoda. Osnovni koraci uključuju:

  1. Doslovan prijevod: Iako direktan doslovan prijevod rijetko daje potpuno tačan rezultat, može biti koristan početak obrade teksta.
  2. Kontekstualni prijevod: Ovaj korak podrazumijeva lokalizaciju, igru s izrazima i uzimanje u obzir kulturnih razlika koje mogu uticati na prijevod.
  3. Revizija: Nakon što se uradi grubi prijevod, dolazi faza revizije i korekcije. Ovaj stepen podrazumijeva fino brušenje, provjeravanje da li su sve ideje adekvatno prenesene i da su izrazi uglađeni.

Mreža jezičkih kompetencija

Da bi obavio ove korake uspešno, prevodilac mora da ima dobro poznavanje oba jezika – kako ciljnog, tako i izvornog. Pored toga, kontekstualno prevođenje zahteva duboko razumijevanje kulture koja stoji iza svakog jezika.

Izazovi u pismenom prevođenju

Pismeno prevođenje, poput svake druge discipline, podložno je određenim izazovima.

Variranje u jeziku

Jezik je živa, dinamička stvar. Novi termini se konstantno rađaju, a stari padaju u zaborav. Prevodilac se mora adaptirati ovim ‘modnim’ trendovima u jeziku.

Vjernost originalu

Održavati balans između doslovne tačnosti i prirodnosti prijevoda može biti teško. Ako prevoditelj bude previše vezan za originalni tekst može napraviti prevod koji ne zvuči prirodno na ciljnom jeziku.

Politika jezika

Prevođenjem se ne bavimo samo radi olakšavanja komunikacije. Ono također služi kao podsetnik na dinamičnu politiku identiteta i moći koji oblikuju naše globalne interakcije.

Sve ove ili druge teškoće postaju manje gotovo neprimetne kada proces prevođenja shvatimo kao umjetnost povezivanja ljudi uprkos granicama koje nastaju uslijed razlika u jezikimai. Pismeno prevođenje nije samo tehnika ili veština – to je umjetnost koja stvara mostove koji povezuju sve nas bez obzira na to koje smo kulture ili koje jezike govorimo.