Da li znate koje vještine imaju profesionalni prevoditelji? Da li je jednostavno poznavanje jezika dovoljno za pouzdan i efikasan prijevod?

U sljedećem članku Vam donosimo znanja i sposobnosti koje biste trebali imati ukoliko se želite profesionalno baviti prevođenjem.

Vještine prevođenja i poznavanje jezika

Naravno, za kvalitetan prijevod, neophodno je izuzetno dobro poznavanje jezika sa i na koje se prevodi, te poznavanje lingvističkih osobina i pravila jezika, kako bi bio omogućen prenos suštine i smisla teksta.

To je ono na šta se najviše obraća pažnja na studijima lingvistike i jezika. Međutim, prevođenje samo po sebi nije dovoljno, i potrebne su još neke sposobnosti i vještine za kvalitetan prijevod.

Vještina pisanja

Ozbiljni prevoditelji moraju se postaviti i kao pisci, pored znanja jezika moraju posjedovati i snažan osjećaj za pisanje i sintaksu. Većina ljudi prirodno se zna bolje izraziti na maternjem jeziku nego na stranom, i potrebno je iskustvo i znanje da se prenese bit teksta na drugi jezik, a da opet bude koncizno i vjerodostojno.
Mnogi kursevi ili univerzitetski programi nemaju uveden program ili predmet koji bi se konkretno bazirao na pisanje, što naravno predstavlja određeni propust.

Poznavanje materije i stručne terminologije

Treba biti svjestan da svrha prevođenja nije samo traženje odgovarajućih riječi na drugom jeziku, već kako najbolje prenijeti željeno značenje. Samim tim potrebno je dublje poznavanje termina i materije koja se prevodi.

Razmislite kome je tekst namijenjen i ne upotrebljavajte fraze koje imaju svoje značenje samo u specifičnim područjima ili jezicima. Nije loše da se samostalni prevoditelji odluče na kojim poljima i u kojim industrijama bi željeli se specijalizirati u prevođenju.

Prevođenje kao multidisciplinarna vještina

Kombinacija ove tri vještine je neophodna za uspješan i vjerodostojan prijevod, bilo da se amaterski ili profesionalno bavite prevođenjem.
Vještina ovog posla se konstantno se poboljšava istraživanjem, čitanjem i daljim učenjem, obzirom da je jezik jedna dinamična kategorija.

Sudski tumači Sarajevo pružaju najkvalitetniju uslugu prijevoda na čak 27 jezika te naš cilj je osigurati klijentima što bolju uslugu i pouzdanost.
Visoku kvalitetu naših prijevoda osiguravamo tako što se svaki prijevod na kraju kontroliše po svim kriterijima važnim za besprijekoran rezultat.