+387 33 204-450
+387 62 656-238

Sudski tumač za njemački jezik

Usmeni i pismeni prijevod sa njemačkog jezika ili na njemački jezik.

Sudski tumač za njemački jezik prevodi sa njemačkog na bosanski, hrvatski, srpski i obrnuto.

Naši ovlašteni sudski tumači za njemački jezik vrše prijevode za sve vrste tekstova iz oblasti prava, medicine, građevine, marketinga i sl.

Koje dokumente treba ovjeravati?

Neki od dokumenata koji se u pravilu uvijek ovjeravaju su:

 • svjedočanstva i diplome
 • rodni listovi, pasoši i vozačke dozvole
 • certifikati
 • ugovori
 • platne liste
 • uvjerenja o nekažnjavanju
 • posmrtnice
 • sudske presude
 • vjenčani listovi

Možemo vam pomoći bez obzira da li vam je potreban sudski tumač za diplome ili za neku drugu vrstu dokumenta. Naravno, prevodimo i dokumente koji nisu navedeni na listi koju smo naveli.

Koliko košta prijevod sudskog tumača za njemački jezik?

Cijenu sudskog tumača za njemački jezik zavisi od količine dokumentacije, zahtjevnosti, hitnosti i slično.

Preporučujemo da nas kontaktirate i zatražite ponudu bez ikakvih obaveza, a mi ćemo vam u najkraćem roku poslati sve detalje za vaš prijevod.

Šta je potrebno za prevođenje dokumenata i ovjeravanje od strane sudskog tumača za njemački jezik?

Poslujemo širom BiH, bez obzira da li vam je potreban sudski tumač za njemački jezik u Sarajevu, Tuzli, Mostaru ili bilo kojem drugom mjestu. Prvi korak je da nam pošaljete dokumentaciju koju treba prevesti, a to možete učiniti na više načina:

 • ličnom dostavom dokumentacije u našu agenciju na adresi Musala 7, Sarajevo
 • putem pošte
 • Viberom (slikati dokument i poslati na naš Viber broj +387 62 656 238)
 • na info@sudskitumaci.ba email adresu
 • faksom na broj +387 33 214 063
 • putem naše Facebook stranice

U drugom koraku vršimo prevođenje koje vrše stručni i ovlašteni tumači. Prijevod koji potvrdi ovlašteni sudski tumač mora biti tačan i vjerodostojan originalu. Uvijek mora biti ovjeren okruglim pečatom i potpisom sudskog tumača, kako bi ga prihvatili sud i ostala nadležna tijela, u zemlji i inostranstvu.

Treći korak je provjera kvalitete i tome pridajemo posebnu pažnju. Naši standardni prijevodi prolaze kroz minimalno dvostruki postupak – prijevod, lektorisanje i uređivanje – kako bi se postigao visok stepen tačnosti i vjerodostojnosti.

Uz konsultacije s klijentima izrađujemo svoje terminološke rječnike stručnih izraza korištenih kod pojedinog klijenta ili u određenoj industriji. Na taj način ubrzavamo postupak prevođenja te postižemo ujednačeno i prikladno korištenje terminologije. U svakom slučaju, usklađujemo se s lingvističkim zahtjevima klijenta.

I posljednji, četvrti korak, jeste uručenje prevedene dokumentacije. To se može obaviti ličnim preuzimanjem, standardnom poštom ili brzom poštom. U slučaju da vam je potreban skenirani dokument, možemo vam poslati putem emaila, Vibera ili faksom.

Pošaljite poruku i kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku kako bismo dogovorili detalje za vaš prevod.

Klijenti o nama

“Saradnja sa Barbados timom nam je zadovoljstvo jer sve poslove završe u dogovorenom roku i na dogovoreni način, zahvaljujući stručnom i mnogobrojnom kadru.”

PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo

“Barbados tim nam je dokazao da je moguće ne samo parirati već i nadjačati konkurenciju uz timski rad koji pruža efikasne i profesionalne usluge koji su bili preduslov za saradnju.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Dugogodišnja saradnja sa Barbados timom je najbolja ocjena za njihov rad.”

MEDIT d.o.o. Sarajevo

“Saradnja sa Barbados timom nam je zadovoljstvo jer sve poslove završe u dogovorenom roku i na dogovoreni način, zahvaljujući stručnom i mnogobrojnom kadru.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Saradnja koju nude je više od korektne samim pristupom i solidarnošću u situacijama urgencije koja je u svakom poslu nezaobilazna ali uz pomoć Barbados tima rješiva.”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo

“Svi jezici na jednom mjestu je ono što nama treba, saradnja sa firmom koja će moći da realizira sve naše zahtjeve bez kompleksnih radnji, po principu PREDATO-USPJEŠNO ZAVRŠENO”

EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo